Activiteiten

Studiedag 2011: De marges van de literatuur

Datum 16 november 2011
Locatie Erasmushuis - Justus Lipsiuszaal
Katholieke Universiteit Leuven
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
10:45 Inleiding door Lars Bernaerts en Jürgen Pieters (Universiteit Gent)
9.15-9.30 Opening
Sessie 1: De marge van de tekst
9.30-10.00 De marge in letterlijke zin. Parateksten en kanttekeningen in middeleeuws-Griekse manuscripten
Floris Bernard (UGent)
10.00-10.30 De ruimte rondom. Functie en betekenis van de marge in rederijkerslyriek
Samuel Mareel (UGent)
10.30-11.00 Over het boek dat ik niet geschreven heb. Een grafische zoektocht naar Geoges Perec
Ellen Bilterest (FAK)
11.00 -11.30 Koffie
Sessie 2: Literaire marge in generisch perspectief
11.30-12.00 Populaire literatuur als marge. Een case-study van een stationsroman
An Goris (K.U.Leuven)
12.00-12.30 Bridging the Gutter, on the Uses and Disadvantages of the Gutter as a Concept for Comics Studies
Rik Spanjers (UvA)
12.30-13.00 De gestileerde auteur. Stijl, auteurschap en grafische literatuur
Steven Surdiacourt (K.U.Leuven) & Charlotte Pylyser (K.U.Leuven)
13.00-14.30 Lunch
Sessie 3: Marge als locus van de revolutie
14.30-15.00 Wat heet marginaal theater? Een vergeten term uit de jaren zeventig herbelicht
Thomas Crombez (UA) & Heleen Mercelis (Kon. Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)
15.0-15.30 Precariteit: hedendaagse marginalisering en de cultuurwetenschap
Monica Jansen (UA/UU) & Joost de Bloois (UvA)
15.30-16.00 De revolutie in de marge. Gestencilde tijdschriften in Vlaanderen tijdens de jaren zestig
Liesbeth Plateau (K.U.Leuven)
16.00-16.30 Pauze
Sessie 4: Outsiders in de literatuur
16.30-17.00 Centrum en periferie in het tweetalige oeuvre van Beckett
Pim Verhulst (UA)
17.00-17.30 Sophie Podolski en de literaire ruimte gereserveerd voor waanzin
Arnout De Cleene (K.U.Leuven)
17.45-18.30 Hoofdlezing
Listen – I’m not dissin but there’s something that you’re missin. Songteksten als literair genre
Geert Buelens (UU)