Activiteiten

Onderzoeksdag 2010

Datum 21 mei 2010
Locatie UGent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Blandijnberg 2
9000 Gent
9u00 Registratie (gang tweede verdieping, auditorium B)
9u30-11u00 Panel 1 (auditorium B)
Susan Griffin (UGent), publiceren en publicatiemogelijkheden
Nele Wynants (Universiteit Antwerpen), verblijf in buitenland
Karen Vandevelde (UGent, DOZA), verblijf in buitenland, fondsen [met link naar bestand]
Sarah Posman (UGent), fasering, eindredactie en verdediging doctoraat
Kristoffel Demoen (UGent), postdoc (FWO)
11u00-11u15 Koffie (gang tweede verdieping)
11u15-12u45 Sessie 1 (lokaal 216, tweede verdieping)
Katrien Horemans (KULeuven): De relatie tussen pact en taboe in het Franse autobiografische discours van de XVIIIe eeuw
Pim Verhulst (Universiteit Antwerpen): Writing the Writerly Text: A Genetic Study of Christine Brooke-Rose’s “Between”
Helena Elshout (UGent): De interferentie tussen figuurlijke en narratieve processen in geselecteerde Duitstalige prozaliteratuur van de vroege moderniteit tot het poëtische realisme (1660-1880)
July De Wilde (Hogeschool Gent): De vertaling van ironie in een literair corpus
11u15-12u45 Sessie 2 (lokaal 219, tweede verdieping)
Thomas Crombez / Ciska Hoet (Universiteit Antwerpen): Arrière-garde in het Vlaamse theater van het interbellum: Op zoek naar digitale tools voor cultuurhistorisch onderzoek
Adelheid Ceulemans (Universiteit Antwerpen): Theodoor Van Ryswyck (1811-1849) en de Antwerpse literaire romantiek
Frederik Van Dam (KULeuven): An Image of the Actual: Een retorisch-historische analyse van het Victoriaanse publieke discours in het literaire en biografische werk van Anthony Trollope
12u45-14u00 Lunch (gang tweede verdieping)
14u-15u30 Sessie 3 (lokaal 216, tweede verdieping)
Omid Azadi (KULeuven): In Search of the New: Aesthetic Impasse or Critical Capital?
Elien Declercq (KULeuven – Campus Kortrijk): La « chanson de migration » : analyse d’une pratique culturelle transfrontalière, France-Belgique, 1850-1914
Sabine Ernst (vrije onderzoekster): “Geen weesjes in Nederland.” Schrijven tegen het drogbeeld van het multiculturele drama
Zoë Ghyselinck (UGent): Een socio-literaire hergeboorte van klassieke tragedie na Nietzsche. Een vergelijkende receptiestudie naar de sociale integratie van een ‘klassieke’ tragische conditie in Duitse en Franse (meta-)literaire teksten aan het begin van de 20ste eeuw
14u-15u30 Sessie 4 (lokaal 219, tweede verdieping)
Jo Heirman (Universiteit Amsterdam): Narratologische benadering van de ruimte in de oudgriekse lyriek: een methodologische uitdaging
Steven Van Renterghem (UGent): De poëtica van het Griekse romantische proza (1830-1850) en het genre van de avonturenroman
Sofie Verraest (UGent): Stedenbouwkundig ontwerp en narratieve chronotopen in de naoorlogse roman: Een vergelijkend onderzoek van urbanistische visies in literaire en stedenbouwkundige discoursen
Sylvie Geerts (UGent): Nederlandstalige hervertellingen van klassieke mythologie voor jonge lezers (1970-heden) als vorm van receptie van de klassieken
15u30-15u45 Koffie (gang tweede verdieping)
15u45-17u00 Panel 2 (auditorium B)
Dominique Willems (UGent), functie en werking van de doctoral schools
Hans Bertens (Universiteit Utrecht), bijkomende opleidingsmogelijkheden (OSL)
Pieter Borghart (Academia Press), publicatie van het doctoraat
Lene Hardy/Line Tuymans (VUB Press), publicatie van het doctoraat
Liselotte Vandenbussche (HoGent, UGent), doctoraat en arbeidsmarkt (hogeschool)