VAL-Symposium 2019: Modernismestudies

Thema: Modernismestudies

De voorbije decennia is de studie van literatuur uit de modernistische periode nieuwe wegen ingeslagen. Deze dynamiek is ten dele institutioneel en kan moeilijk losgekoppeld worden van het ontstaan en de opgang van internationale verenigingen zoals de Modernist Studies Association (opgericht in 1999) en de European Network for Avant-garde and Modernism Studies (opgericht in 2008) en de door deze organisaties geïnitieerde conferenties en publicaties. Tezelfdertijd is de “expansie” van het hedendaagse onderzoek naar het modernisme ook inhoudelijk en methodologisch een feit, zoals Douglas Mao en Rebecca L. Walkowitz illustreren in hun overzichtsartikel “The New Modernist Studies” (2008). Zo lijkt de intussen legendarische “battle of the brows” definitief beslecht ten voordele van een meer inclusieve en geïntegreerde benadering van diverse vormen van culturele productie in de modernistische periode (high, middle, low, avant-garde). Daarnaast is er duidelijk sprake – zoals in heel wat andere onderzoeksdomeinen binnen de humane wetenschappen – van een transnational turn, die heeft bijgedragen tot een minder euro- en atlantocentrische kijk op de circulatie en culturele impact van modernistische teksten (en andere artefacten). Ook op de temporele as hebben tal van nieuwe studies bijgedragen tot het oprekken van de traditionele grenzen van het modernisme (zowel naar het verleden als naar het heden). Niet minder markant, ten slotte, is het almaar groter belang van methodologische ‘instrumenten’ en invalshoeken die de historische archieven van het modernisme op een nieuwe manier – kwalitatief en/of kwantitatief – helpen te ontsluiten (tijdschriftstudies, digitale tekstkritiek & teksteditie, distant reading, …).

Terwijl in het deel na de middag doctoraatsstudenten de kans krijgen hun modernismeonderzoek voor te stellen, willen we in de plenaire sessie vóór de middag peilen naar vigerende tendensen en zwaartepunten op het niveau van de onderzoeksgroepen, gaande van de hierboven beschreven tendensen over de toenemende methodologische impact van digital humanities op modernismestudies tot diverse vormen van vernieuwend interdisciplinair onderzoek.