Lid worden

Leden van de VAL ontvangen jaarlijks het Cahier voor Literatuurwetenschap, een verzorgde wetenschappelijke publicatie van doorgaans 150 bladzijden, en ze nemen gratis deel aan alle VAL-activiteiten. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt € 35 (€ 40 voor leden die buiten België wonen). Leden dienen hun lidmaatschap jaarlijks te vernieuwen door betaling van de contributie op onderstaand rekeningnummer, met vermelding van naam, voornaam, contactadres en (indien van toepassing) affiliatie.

IBAN: BE52 7350 1818 9609
BIC: KREDBEBB
Op naam van VAL, PB 33, 3000-Leuven.Voornaam
Familienaam
E-mail
Herhaal e-mail
Straat
Huisnummer
Postcode
Gemeente
Affiliatie
Functie