Activiteiten

Studiedag 2009

Datum 5 februari 2010
Locatie Aud. A
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Blandijnberg 2
9000 Gent
10:45 Inleiding door Lars Bernaerts en Jürgen Pieters (Universiteit Gent)
I Hermeneutiek in veelvoud
11:00 Paul van Tongeren (Radboud Universiteit Nijmegen):“Ethiek als hermeneutiek van de morele ervaring”
11:30 Christophe Brabant (K.U.Leuven): “De hermeneutische wending in de theologie”
II Geschiedenis van de hermeneutiek
13:30 Yanick Maes (Universiteit Gent): “De verborgen geschiedenis: literaire hermeneutiek in de Romeinse oudheid”
14:00 Christophe Van der Vorst (Universiteit Gent): “Vroegmoderne protestantse hermeneutiek”
14:30 Bart Philipsen (K.U.Leuven): “The odd couple. Friedrich Schlegel, Friedrich Schleiermacher en de vroegromantische hermeneutiek”
III Literaire hermeneutiek
15:30 Dirk Van Hulle (Universiteit Antwerpen): “Interpretatie en ‘critique génétique’”
16:00 Dries Vrijders (Universiteit Gent): “Retorische hermeneutiek als ‘culturele conversatie’”
16:30 Ben De Bruyn (K.U.Leuven): “Recursie in de hermeneutiek van Wolfgang Iser en de poëzie van Dirk van Bastelaere"
17:00 Barend van Heusden (Rijksuniversiteit Groningen): “Interpretatie en cognitieve semiotiek – een verkenning”