Activiteiten

Onderzoeksdag 2007

Datum 29 juni 2007
Locatie Universiteit Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Blandijnberg 2 – 9000 Gent
Lokaal 106
9.00-9.15 Verwelkoming
1. Onderzoeksprojecten
9.15-10.15 "Vlaamse Beweging, literatuur en maatschappij (1912-1950)"
(M. de Ridder, Universiteit Antwerpen)
10.15-11.15 "Verbeeldingen van de Staat"
(V. Macken, KU Leuven)
11.15-11.30 Koffiepauze
11.30-12.30 "Landschap en narrativiteit" - Programme interdisciplinaire de recherche "Art, architecture et paysages"
(B. Keunen, Universiteit Gent)
12.30-14.00 Lunch
2. Doctorandipresentaties
14.00-14.20 Karolien Vermeulen (Universiteit Antwerpen)
In den beginne schiep god het woordspel en zag dat het niet grappig was
14.20-14.40 Daniela Puplinkhuizen (Universiteit Gent)
Europese unificatie ideeën in het Duitstalige realisme.
Gevalstudie: C.F.Meyer
14.40-15.00 Ewald Peters (Universiteit Antwerpen)
Vlaanderen en Der Sturm
15.00-15.20 Carl de Strycker (Universiteit Gent)
paul.celan@ned.lit. De rol en aanwezigheid van Paul Celan in de Nederlandstalige literatuur
15.20-15.40 Koffiepauze
15.40-16.00 Dennis Van Mol (Universiteit Antwerpen)
Stad en platteland in de Nieuwe Wereld
16.00-16.20 Sarah Posman (Universiteit Gent)
Gertrude Stein en 'the important literary thinking'
16.20-16.40 Dieter Vandenbroucke (Universiteit Antwerpen)
Victor J. Brunclair (1899-1944): activist en expressionist