Activiteiten

Studiedag 2010

Datum 24 november 2010
Locatie Universiteit Antwerpen (CST)
Prinsstraat 13 – 2000 Antwerpen
Hof van Liere
9.30-10.15 Verwelkoming met koffie
10.15 Ludo Simons (Universiteit Antwerpen/ KULeuven)
Biecht van een afvallige: Over de binnenkant en de buitenkant van het boek
11.00-11.15 Koffie
11.15 Laurens van Krevelen (Stichting Bibliotheek van het Boekenvak)
Ontsluiting van het verleden en aansluiting bij het heden van de boekenwereld: De ervaringen van de Bibliotheek van het Boekenvak te Amsterdam
11.45 Jan Stuyck & Lies Galle (AMVC-Letterenhuis)
Beheer en ontsluiting van uitgeversarchieven in Vlaanderen
12.15-13.45 Lunch
13.45-14.30 Frank De Glas (Universiteit Utrecht)
Onderzoeksmethoden voor de studie van de boekenuitgeverij: De stand van zaken en een bericht uit de onderzoekspraktijk
14.30-15.00 Thomas Franssen (Universiteit van Amsterdam)
And the sociologist cries out: ‘give me anything, anything but the artwork!’
15.00-15.15 Koffie
15.15-15.45 Michael Boyden (Universiteit Gent)
Het autonomiebegrip in het institutioneel literatuuronderzoek
15.45-16.15 Laurence Van Nuijs (KULeuven)
Le livre de poche selon Robert Escarpit
16.15-16.30 Koffie
16.30-17.00 Romain Vanlandschoot (schrijver)
Joris Lannoo, pionier in het uitgeven aan de zijkant van de grote literatuur
17.00-17.30 Sara Verbeeck (Artesis Hogeschool / Universiteit Antwerpen)
Strangeness is in het eye of the beholder. Uitgeverijen als gatekeepers in het buitenland
18.00 Alistair McCleery (Napier University, Edinburgh / Scottish Center for the Book)
Maintaining the Cultural Exception. Publishing literature in a global marketplace