Studiedag 2018: Abstract

Joachim Yeshaya (KULeuven)

joachim.yeshaya[at]kuleuven.be


Akedat Jitschak: Het binden van Isaak in de Joodse Bijbelexegese en Hebreeuwse poëzie

In deze lezing worden geselecteerde Hebreeuwse gedichten besproken die teruggaan op het Bijbelse verhaal van het voorgenomen offer van Isaak, in het Hebreeuws aangeduid met de term Akedat Jitschak “het binden van Isaak.” De opdracht aan Abraham om zijn zoon te offeren in Genesis 22 heeft in het Hebreeuws een rijke literatuur voortgebracht, gaande van vroege exegetische werken zoals Genesis Rabba tot verschillende latere Rabbijnse interpretaties en middeleeuwse of moderne hervertellingen, zowel in poëzie als in proza. In deze lezing wordt na een inleiding over de wisselwerking tussen Bijbelexegese en poëzie eerst en vooral dieper ingegaan op zogeheten akedot, Hebreeuwse gedichten die de tragische verwoesting gedurende de Kruistochten van de Joodse gemeenschappen van het Rijnland beschrijven, met bijzondere aandacht voor de martelaren die zichzelf en hun kinderen offerden “voor de heiliging van Gods naam.” Daarnaast wordt aangetoond hoe het motief van de Akedat Jitschak ook voortleefde in moderne uitingen van de Hebreeuwse literatuur, bijvoorbeeld in een gedicht geschreven ten tijde van de Israëlisch-Libanese Oorlog van 1982 door de in Würzburg geboren dichter Jehoeda Amichai (1924-2000).Bio

Joachim Yeshaya is werkzaam als doctor-assistent Hebreeuwse letterkunde aan de KU Leuven. Daarnaast is hij ook secretaris van de CC Hebreeuws en voorzitter van de Leuvense afdeling van het Oude Nabije Oosten genootschap Ex Oriente Lux. Hij studeerde aan de Universiteit Gent en de School of Oriental and African Studies in Londen en promoveerde in 2009 aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor hij naar Leuven kwam, was hij postdoctoraal onderzoeker in Bochum, Frankfurt am Main en Gent.

Dr. Yeshaya’s belangstelling voor de Hebreeuwse (en Arabische) taal en literatuur werd vroeg gewekt als zoon van een Belgisch-katholieke moeder en een Iraaks-joodse vader. Deze interesse groeide uit tot een volwaardig onderzoeksprofiel gericht op de studie van de middeleeuwse Hebreeuwse poëzie geschreven door joodse dichters die actief waren enerzijds in het islamitische Midden-Oosten en anderzijds in het christelijke Byzantium. Meer recent spitste hij zich toe op de complexe wisselwerking tussen poëzie en Bijbelexegese in middeleeuwse joodse teksten.